Teamcoaching

Wanneer is Teamcoaching de juiste keuze?

“Teamcoaching biedt een objectieve ‘ruimte’ waarbinnen eerlijke gesprekken gevoerd kunnen worden”. (quote deelnemer teamcoaching traject).

 

Heb je ooit samengewerkt in een team waarin de harmonie vanzelf ontstond en jullie elkaar moeiteloos versterkten? Herken je het gevoel van verbondenheid, de bruisende energie en het plezier in het werk dat daaruit voortkwam?

 

Samenwerken – de krachten en ideeën bundelen om gezamenlijk resultaten te bereiken – is werkelijk een magisch proces. Samen kun je veel meer bereiken dan alleen, en als sociale wezens floreren we wanneer we op een prettige manier samenwerken, ons verbonden voelen met onze omgeving en samen grootse prestaties neerzetten.

 

Vertrouwen als fundament

Wist je dat vertrouwen de sleutel is tot het succes van teams? Zonder vertrouwen ontstaat er geen bloeiend team, geen open dialoog, geen gevoel van eigenaarschap en pro-activiteit, en geen echte onderlinge verbinding. Vertrouwen vormt de basis voor teamflow en topprestaties. Pas als je ervan overtuigd bent dat je veilig bent, gehoord wordt en er naar je geluisterd wordt, durf je echt jezelf te zijn.

 

Investeren in vertrouwen binnen je team is dan ook direct investeren in het succes van je organisatie of team. Zonder een stevig fundament van vertrouwen kun je tegen de volgende situaties aanlopen:

  • Teamleden uiten zich niet direct naar elkaar, maar praten achter elkaars rug om.
  • Sommige teamleden tonen matige motivatie.
  • Er zijn onderlinge spanningen in de samenwerking.
  • Teamleden nemen te weinig verantwoordelijkheid voor taken of veranderingsprocessen.
  • Onderlinge kritiek en irritatie zijn voelbaar.
  • Er heerst negativiteit onder de oppervlakte (denk aan: roddel, klagen, etc.)
  • De aanwezigheid van een negatieve ‘onderstroom’.

 

Teamcoaching bij Hart in Bedrijf

Teamcoaching van Hart in Bedrijf is in eerste instantie gericht op het herstellen en versterken van het vertrouwen binnen het team, want dat vormt de basis voor effectieve samenwerking. Daarna richten we ons op het creëren van een betere teamflow en prestaties. Samenwerken als team is een uitdaging, maar als je een klimaat van onderling vertrouwen kunt opbouwen, leg je het fundament voor een team dat moeiteloos samenwerkt, gedreven is en uitblinkt. Vertrouwen in de kern van je team en organisatie werkt als een katalysator voor betrokkenheid, motivatie en resultaten. ➜

Teamcoaching

De rol van Leiderschap in teams

Onze teamcoaching brengt een proces op gang richting een open en eerlijk klimaat, waarin teamleden zich vrij voelen om met elkaar te spreken. Leiderschap speelt hierbij een cruciale rol, omdat de leidinggevende een aanzienlijke invloed heeft op het werkklimaat. Teamsessies bieden inzicht in patronen en gewoontes, en helpen teamleden nieuwe benaderingen te ontdekken. Leiderschap coaching biedt inzichten en tools om als verbindende leider op te treden in het team. Samen doorlopen we een proces waardoor een klimaat ontstaat waarin men zich vrij voelt om meningsverschillen en conflicten te bespreken, wat leidt tot meer betrokkenheid bij genomen beslissingen.

 

Betrokkenheid en open communicatie stimuleren intrinsieke motivatie, waardoor teamleden zich met toewijding inzetten voor gemeenschappelijke doelen en resultaten.

 

Wil je weten over hoe een teamcoachingtraject er praktisch uit kan zien? Klik dan hier.

 

Overweeg je teamcoaching als een passende oplossing voor  jullie situatie?

Het is ook mogelijk om kosteloos verder te verkennen of de teamcoaching die wij bieden iets kan betekenen in jullie situatie. Neem telefonisch contact op via 06 269 77 537 of laat je hier je gegevens achter. We nemen binnen 24 uur contact met je op.

Bouwen aan een cultuur van vertrouwen

om als team het beste resultaat te behalen.

Laat hier je mail achter als je wilt dat ik contact met je opneem.