Teamcoaching

Wanneer kies je voor teamcoaching?

Teamcoaching is een vorm van coaching die wordt ingezet om de samenwerking binnen het team te verbeteren. Teamcoaching vergroot de prestaties van het team en brengt meer samenhang en werkplezier binnen de organisatie.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Je team spreekt zich niet direct naar je uit, maar doet dit wel onderling.
  • Je twijfelt aan de motivatie van sommige mensen in je team.
  • Er is onderling gedoe in de samenwerking.
  • Je wilt graag de neuzen dezelfde kant op krijgen en zoekt hier tools voor.
  • Men is kritisch naar elkaar en er is irritatie voelbaar.
  • Je zou graag meer pro-activiteit en zelfredzaamheid zien bij je team.
  • In ‘de onderstroom’ is negativiteit merkbaar.

 

Teamcoaching bij Hart in Bedrijf

Vertrouwen ligt aan de basis van goede prestaties

Een team goed laten samenwerken is een uitdaging, zeker als je er naar streeft om vanuit plezier en samenhang, succesvolle resultaten te behalen. Maar als het je lukt om een klimaat van onderling vertrouwen te bouwen dan heb je de basis voor een team dat werkt in flow, samenhang en passie. Vertrouwen in het fundament van je team en organisatie werkt als een katalysator op commitment, motivatie en resultaat.

 

Maar wat als dit vertrouwen er niet is?

Een team dat functioneert zonder fundament van onderling vertrouwen zal op de langere termijn uit elkaar vallen in eilandjes. Doordat er niet voldoende veiligheid en vertrouwen is laat men het achterste van zijn of haar tong niet zien en komen irritaties of ongenoegen niet op tafel. Men spreekt zich onvoldoende uit, maar brengt de onvrede wel in de organisatie. Bijvoorbeeld in de vorm van ziekteverzuim, roddel, ongemotiveerdheid, onderlinge irritaties.

 

Ondermijnende patronen

Vaak heeft dit tot gevolg dat er ondermijnende patronen ontstaan waar een negatieve invloed van uitgaat. Dit zul je direct terugzien in het teruglopen van werkplezier en het teruglopen van de resultaten.

 

Jouw ideaal

Wat je verlangt is dat men met passie in het werk staat en zich samen op een open en positieve manier inzet voor hetzelfde doel. Maar je krijgt niet de grip op het team om samen te bewegen naar een positieve flow.

 

De teamcoaching van Hart in Bedrijf is in eerste instantie gericht op het terugbrengen en verstevigen van het vertrouwen in het team, dit vormt de basis voor elke samenwerking. Van daaruit stippelen we samen het traject uit en richten we ons op wat er nodig is om te komen tot een betere teamflow en prestaties.

Teamcoaching voor een succesvolle samenwerking

Open en eerlijk klimaat

Als je beter wilt gaan presteren als team dan is de eerste stap om te bouwen aan een cultuur van vertrouwen (Lencioni) om zo de rust en de veiligheid in de groep terug te brengen. Waar men zich ‘veilig voelt’ spreekt men zich makkelijker uit over wat men echt vindt en ervaart. 

 

De teamcoaching die wij in Hart in Bedrijf bieden, brengt dit proces met het team op gang. Tijdens de teamcoaching sessies krijg je met elkaar inzicht in jullie patronen en gewoontes, je leert a.d.h.v. methodieken hoe het anders kan.  En het belangrijkste is dat je samen met het team gaat ervaren hoe het is om vanuit vertrouwen en verbinding in gesprek te gaan en samen te werken.

 

Samen in proces

Door samen een proces van teamcoaching aan te gaan, creëer je met elkaar een klimaat waarin mensen ontspannen, eerlijk en open aanwezig zijn in het team. Op deze manier zullen conflicten en meningsverschillen makkelijker uitgesproken worden, wat op een natuurlijk manier zal leiden tot meer commitment aan de besluiten die genomen worden.

 

Commitment en openheid in communicatie brengen teweeg dat de intrinsieke motivatie geactiveerd wordt en men zich in gaat zetten voor het gezamenlijke doel en resultaat.

 

Wil je weten hoe een teamcoaching traject eruit zou kunnen zien? Klik dan hier.

 

Wil je telefonisch kennismaken en horen wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op door te bellen: 06 269 77 537. Je kunt ook een bericht achterlaten via het contactformulier, wij bellen je binnen 24 uur terug.

Bouwen aan een cultuur van vertrouwen

om als team het beste resultaat te behalen.

Laat hier je mail achter als je wilt dat ik contact met je opneem.