Teamcoaching

Wanneer kies je voor teamcoaching?

Heb jij weleens een samenwerking ervaren waarin je als team samen flowt en je elkaar als vanzelf versterkt? Herken je het gevoel van verbondenheid, de geweldige energie en het werkplezier die daaruit vrijkomen?

 

Samenwerken, samen je krachten en ideeën bundelen om tot een resultaat te komen, is werkelijk een magisch proces. Samen kun je veel meer dan alleen en wij, als sociale dieren, floreren als we prettig samenwerken, ons verbonden voelen met onze omgeving en samen iets groots bereiken.

 

Vertrouwen aan de basis

Wist je dat aan al het grote succes van teams, vertrouwen aan de basis ligt? Zonder vertrouwen ontstaat er geen florerend team, geen open dialoog, geen eigenaarschap en pro-activiteit en geen echte onderlinge verbinding. Vertrouwen is hèt fundament voor teamflow en goede prestaties. Omdat je pas echt jezelf laat zien als je ervan overtuigd bent dat je veilig bent, gehoord wordt en er naar je geluisterd wordt.

 

Bouwen aan vertrouwen in je team is daarom een directe investering in het succes van je organisatie of team. Want zonder een goede basis van vertrouwen beland je, samen met je collega’s, in de volgende situaties:

  • Je team spreekt zich niet direct naar je uit, maar doet dit wel onderling.
  • Er is matige motivatie (bij sommige mensen) in je team.
  • In de samenwerking is er onderling gedoe.
  • In het team neemt men te weinig eigenaarschap voor taken of veranderprocessen.
  • Men is kritisch naar elkaar en er is irritatie voelbaar.
  • In ‘de onderstroom’ is negativiteit merkbaar.

 

Teamcoaching bij Hart in Bedrijf

Maar wat als dit vertrouwen er niet is?

Een team dat functioneert zonder fundament van onderling vertrouwen zal op de langere termijn uit elkaar vallen in eilandjes. Doordat er niet voldoende veiligheid en vertrouwen is laat men het achterste van zijn of haar tong niet zien en komen irritaties of ongenoegen niet op tafel. Men spreekt zich onvoldoende uit, maar brengt de onvrede wel in de organisatie. Bijvoorbeeld in de vorm van ziekteverzuim, roddel, ongemotiveerdheid, onderlinge irritaties.

 

Belangrijk zaken verdwijnen ‘onder de tafel’ en gaan in de onderstroom een eigen negatief leven leiden.

 

Ondermijnende patronen

Vaak heeft dit tot gevolg dat er ondermijnende patronen ontstaan waar een negatieve invloed van uitgaat. Dit zul je direct terugzien in het teruglopen van werkplezier en het teruglopen van de resultaten.

 

Jouw ideaal

Wat je verlangt is dat men met passie in het werk staat en zich samen op een open en positieve manier inzet voor hetzelfde doel. Maar je krijgt niet de grip op het team om samen te bewegen naar een positieve flow.

 

De teamcoaching van Hart in Bedrijf is in eerste instantie gericht op het terugbrengen en verstevigen van het vertrouwen in het team, dit vormt de basis voor elke samenwerking. Van daaruit stippelen we samen het traject uit en richten we ons op wat er nodig is om te komen tot een betere teamflow en prestaties.

Teamcoaching voor een succesvolle samenwerking

Een team goed laten samenwerken is een uitdaging, zeker als je er naar streeft om vanuit plezier en samenhang, succesvolle resultaten te behalen. Maar als het je lukt om een klimaat van onderling vertrouwen te bouwen dan heb je de basis voor een team dat werkt in flow, samenhang en passie. Vertrouwen in het fundament van je team en organisatie werkt als een katalysator op commitment, motivatie en resultaat.

 

Open en eerlijk klimaat

De teamcoaching die wij, Hart in Bedrijf, bieden brengt een proces op gang op weg naar een open en eerlijk klimaat. Een klimaat waarbinnen men zich uit durft te spreken naar elkaar en waarin ook de leidinggevende een actieve rol krijgt bij het ondersteunen van dit open klimaat. De leidinggevende heeft namelijk een extra belangrijke positie in het team en draagt met zijn of haar manier van leidinggeven en communiceren op een invloedrijke manier bij aan het werkklimaat van het team of de organisatie.

 

Teamsessies en coaching

Tijdens de teamcoaching sessies krijg je met elkaar inzicht in jullie patronen en gewoontes, je leert a.d.h.v. methodieken hoe het anders kan.  En het belangrijkste is dat je samen met het team gaat ervaren hoe het is om vanuit vertrouwen en verbinding in gesprek te gaan en samen te werken.

 

Daarnaast is er voor de leidinggevende individuele coaching om meer inzicht en handvatten te krijgen voor zijn rol als verbindend leider in het team.

 

Samen in proces

Door samen een proces van teamcoaching aan te gaan, creëer je met elkaar een klimaat waarin mensen ontspannen, eerlijk en open aanwezig zijn in het team. Op deze manier zullen conflicten en meningsverschillen makkelijker uitgesproken worden, wat op een natuurlijk manier zal leiden tot meer commitment aan de besluiten die genomen worden.

 

Commitment en openheid in communicatie brengen teweeg dat de intrinsieke motivatie geactiveerd wordt en men zich in gaat zetten voor het gezamenlijke doel en resultaat.

 

Wil je weten hoe een teamcoaching traject eruit zou kunnen zien? Klik dan hier.

 

Wil je telefonisch kennismaken en horen wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op door te bellen: 06 269 77 537. Je kunt ook een bericht achterlaten via het contactformulier, wij bellen je binnen 24 uur terug.

Bouwen aan een cultuur van vertrouwen

om als team het beste resultaat te behalen.

Laat hier je mail achter als je wilt dat ik contact met je opneem.