Persoonlijk leiderschap; haal het beste uit jezelf

persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap; haal het beste uit jezelf

Persoonlijk Leiderschap; haal het beste uit jezelf

 

Wie zit er aan het stuur van jouw voertuig?

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid jezelf te leiden en je leven richting te geven in overeenstemming met wat je verlangt te bereiken. (Bron: Steven Covey)

Prachtig toch? Hoe mooi zou het zijn als je op deze manier in je werk en je leven staat? Hoe anders wordt de samenwerking met je collega’s, het aansturen van je team en de relatie met je partner en kinderen, als je de vaardigheid bezit om jezelf te leiden en bewust sturing te geven aan je manier van reageren?

Gezonde regie

Persoonlijk leiderschap is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen; je zit daarbij zelf aan het stuur en je kiest bewust welke afslagen je in je leven neemt. Dit kan een kleine afslag zijn (‘zeg ik nu wel iets of houd ik mijn mond?’) of een grote afslag (‘zeg ik mijn baan op en ga ik verder als zelfstandig ondernemer of blijf ik zitten waar ik zit?’).

Bij persoonlijk leiderschap zit er een gezonde regisseur aan het stuur die de boel overziet, organiseert en dirigeert. Vergelijkbaar met het leidinggeven aan een team, met dat verschil dat je bij persoonlijk leiderschap leidinggeeft aan jouw eigen interne team van verschillende ‘ikken’.

Waarom is persoonlijk leiderschap nodig?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden maken we even een uitstapje naar ons brein, zodat je weet waarom je doet wat je doet. Alles wat wij doen staat namelijk in directe verbinding met ons brein. En ons brein is simpelweg opgedeeld in 3 gebieden: 

  1. Het reflexbrein 
  2. Het reflecterende brein
  3. Het archiverende brein (Bron: Je brein ontketent, Theo Compernolle)

 

Het reflexbrein

Het reflexbrein is het oudste brein wat we hebben en reageert sterk vanuit overleving en impuls, altijd in het hier en nu. Ons reflexbrein, ook wel reptielenbrein genoemd, is zonder aanwezige ‘regisseur’ een nogal ongeleid projectiel dat op alles en iedereen reageert wat maar lijkt op bedreiging en gevaar. 

Zonder enige bewuste leiding over onszelf neemt het reflexbrein ons denken, voelen en handelen over en zullen we over het algemeen puur instinctief en beschermend reageren. Dit reflexbrein houdt niet altijd even veel rekening met het perspectief, gevoel of belang van de ander. Het is er vooral om te overleven, maar is helaas niet zo goed in het inschatten van het gevaar. Alles lijkt even gevaarlijk en relevant, omdat het reflexbrein nog steeds in de veronderstelling is dat we op de steppen leven.

Het reflecterend brein

Ons reflecterend brein daarentegen is in staat om het grotere geheel te zien. Dit deel van het brein onderscheidt ons van de andere dieren. Het geeft ons het vermogen om ons bewust te zijn van onszelf, van het verleden en de toekomst én van de ander. Het helpt ons bij het maken van een gezonde inschatting of het gevaar, wat wordt opgepikt door het reflexbrein, reëel is. (Bron: Theo Compernolle)

Via het reflecterende brein kunnen we keuzes maken in onze manier van reageren. Het schept de ruimte en mogelijkheid om af te wegen welke keuzes je maakt en op welke manier je bijvoorbeeld op je collega reageert. Zo kunnen relaties en samenwerking tot stand komen en harmonieus blijven, ook als je het niet met elkaar eens bent. 

Hoe houdt dit nu verband met persoonlijk leiderschap?

Bij persoonlijk leiderschap gaat het over het activeren van het reflecterend brein ten opzichte van het reflexbrein. Er komt een soort van wijze raadgever meekijken naar je reactiepatronen en helpt je de afweging te maken bij reacties en keuzes. Op die manier kom je los van je automatische reacties, welke vaak diep verankerd zijn in ons systeem en vooral bedoeld zijn om ons veilig te stellen. Hierbij kun je denken aan:

  • Je niet uitspreken naar iemand terwijl je je er van binnen niet prettig bij voelt
  • Feedback snel persoonlijk nemen en in de verdediging of aanval gaan
  • Moeilijke gevoelens verdoven door middel van alcohol, roken, boos worden op je omgeving, de situatie weg rationaliseren, streng zijn tegen jezelf
  • Kritisch zijn naar jezelf en je prestaties en daarmee jezelf juist ondermijnen en klein maken óf overschreeuwen.
  • Geen ruimte geven aan de ander en zijn of haar visie omdat je daarmee bang bent de controle te verliezen

 

Nieuw perspectief

En zo zijn er nog heel veel gewoontes en reactiepatronen die je onbewust inzet om jezelf te beschermen, vanuit angst en controle. Terwijl veruit de meeste van deze reacties van bescherming niet nodig zijn………..

Als je het inzicht, dat de bescherming over het algemeen niet nodig is, diep tot je door laat dringen, dan zal dat jou helpen om vanuit een nieuw perspectief te kijken naar jezelf in relatie tot anderen. Dit essentiële inzicht is namelijk een ingang om jezelf vrij te maken van de angst en de bijbehorende manieren van reageren.

Bewust sturen

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid jezelf te leiden en bewuste keuzes te maken in wat je doet en hoe je reageert. Je bent als het ware ‘aanwezig’ bij jezelf, je observeert jezelf vanuit een gezonde volwassene en je herkent de verschillende reacties in jezelf. Zo kun je bewust gaan sturen en verandering in je gedrag aanbrengen wat je dichter bij je gewenste doel brengt.

Het gewenste doel

Om persoonlijk leiderschap optimaal te kunnen ontwikkelen heb je dus een helder gekozen doel nodig waar je naartoe wilt werken, een doel in overeenstemming met wat jij verlangt te bereiken. Dit doel is je punt op de horizon, de weg ernaartoe is je persoonlijke ontwikkeling. De weg ernaartoe ontvouwt zich gaandeweg met als belangrijkste element; een gezonde stuurman aan jouw voertuig.

Obstakels op je weg naar grootsheid

Op de weg ernaartoe kom je allerlei obstakels tegen die het behalen van je doel in de weg staan. Dit zijn jouw persoonlijke gewoontes en gedragingen waar je herhaaldelijk in terecht komt in je dagelijks leven. En het zijn juist deze ongezonde gewoontes die je weghouden bij jouw potentie en bij jouw grootsheid. Het zijn deze gedragingen die ervoor zorgen dat je niet optimaal functioneert binnen je team of waardoor je het gevoel hebt dat er meer in je zit dan eruit komt.

De weg van het hart

De weg van persoonlijk leiderschap is een weg van persoonlijke ontwikkeling, het is een proces van vrijmaken van jouw talenten en jouw potentieel. In plaats van te reageren vanuit angst kies je de weg van het vertrouwen; de weg van het hart. Deze weg brengt harmonie, liefde, empathie en verbondenheid, zowel in jezelf als in relatie tot anderen. Met natuurlijk een succesvolle samenwerking en een betere prestaties tot gevolg.