Omgaan met de verschillen in je team

omgaan met de verschillen

Omgaan met de verschillen in je team

Omgaan met de verschillen in je team

Ben je onderdeel van een team? Dan ben jij je dagelijks aan het verhouden tot de verschillende mensen in je team. Je probeert tot samenwerking te komen, tot besluitvorming, tot gezelligheid, plezier en tot resultaat. Maar door de verschillen in het team gaat dit niet altijd vanzelf.
Lijk je veel op je collega? Dan merk je waarschijnlijk dat de samenwerking vaak gemakkelijker gaat; je begrijpt elkaar snel en je hebt veel overeenkomsten. Jullie samenwerking flowt en dat voelt prettig en geeft energie. Maar anders is het soms met een andere collega. De samenwerking verloopt lastiger omdat jullie anders in elkaar zitten. Jij bent misschien een denker en die ander zit zo snel in de emotie en het gevoel. Je vindt daar iets van en hebt er weinig geduld voor. Was iedereen maar zoals jij…. dan zou het werk zo gedaan zijn en met minder gedoe. 

Gedoe 

Je herkent het vast wel, het spanningsveld wat kan ontstaan als twee (of meer!) mensen samen proberen te werken en tegelijk van elkaar verschillen. Hoe kun je omgaan met deze verschillen in een team, zodat er minder gedoe ontstaat? Of nog interessanter… hoe kun je juist in een flow komen met elkaar doordat jullie de verschillen optimaal benutten en tot een kracht maken in jullie team?

‘Ander zijn’ versus ‘erbij horen’

‘Anders zijn’ roept fysiologisch een beschermingsreactie op. ‘Anders zijn’ geeft het risico om buiten de groep te vallen, om de verbinding kwijt te raken met de mensen om je heen. En vooral in vroegere tijden was het buiten de groep vallen een grote bedreiging voor je overleving; je had de groep immers nodig om je te beschermen tegen het gevaar van buitenaf.

Je denkt misschien dat dat nu niet meer nodig is, dat ‘anders zijn’ nu meer wordt gewaardeerd en niet meer bedreigend is. Maar als we heel eerlijk naar onze huidige manier van samenleven kijken dan is het nog steeds een moeilijke en kwetsbare positie als je anders bent. Kinderen worden eerder gepest en buitengesloten als ze anders zijn, collega’s worden eerder beoordeeld of vallen buiten de groep als ze anders zijn. Kijk maar naar homoseksualiteit, hoog sensitiviteit, mensen met een beperking, mensen met een andere kleur. Anders zijn is nog steeds niet altijd veilig, ons oude overlevingssysteem zit hierin nog voor een groot deel aan het stuur van ons handelen.

Dat betekent dat het tegenkomen van verschillen tussen jou en een ander je (oude) overlevingssysteem triggert en er diep van binnen de, vaak onbewuste, angst geraakt wordt van buitengesloten of afgewezen te worden. Verschillen, en de spanningen die hierbij vaak ontstaan, triggeren ons angstcentrum wat maakt dat we ons afsluiten en naar zekerheid/controle gaan zoeken. Bijvoorbeeld in de vorm van roddelen over een ander, oordelen, boos worden, terugtrekken, bewijzen, domineren, grapjes maken, vertrekken, irriteren.

Voorbeelden van gedrag wat ons verder duwt in de richting van onze eigen angst; het uit verbinding raken met onze directe omgeving. Een self fulfilling prophesy ten voeten uit. 

Verbinding

Een interessant vraagstuk hierin is: Hoe kun je verbonden blijven in de verschillen? Hoe kun je de ander zichzelf laten zijn, anders dan jij, en toch samenwerken richting hetzelfde doel? 

Wat is er nodig om op dat level van samenwerken te komen?

In het coachen van leidinggevenden en teams loopt ‘verbinding’ als rode draad door de programma’s die ik bied. Omdat, wanneer wij ons als mens veilig verbonden voelen met de mensen in onze omgeving, ons overlevingssysteem ontspant en onze mooie en gezonde kant tevoorschijn komt. Onze natuurlijke kwaliteit en onze levensenergie komt naar boven, we zijn opener naar onze omgeving, feedback kan makkelijker worden ontvangen en we zijn beter in staat tot het aan de dag leggen van empathie. Gesprekken lopen makkelijker, er is meer vertrouwen en er is vaak meer bereidheid iets voor elkaar te doen.

Precies daar waar we behoefte aan hebben kan tot stand komen in een cultuur waar je je verbonden voelt. De aanwezigheid van verbinding heeft een groots effect op de dynamiek binnen een team of organisatie. In mijn optiek is verbinding de hoeksteen in het fundament van een gezond en succesvol bedrijf.

Wat is verbinding?

Brené Brown heeft dit thema 15 jaar lang onderzocht en zij schrijft hierover:

“Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.”

En dit dekt precies de lading. 

Om in verbinding te komen met je omgeving, met je collega’s, met je team is het dus nodig om uit het oordeel te komen en om te gaan luisteren naar elkaar en de verhalen achter de verschillen. Het is de uitnodiging om naar een houding van nieuwsgierigheid te gaan en je open te stellen voor die andere collega waar je eigenlijk niet zo’n geduld voor hebt en het gesprek aan te gaan over jullie visie, werkwijze en waarom je doet wat je doet. Ga het gesprek met elkaar aan en onderzoek waarom jullie zoveel verschillen en misschien zelfs waarom het soms wel of niet ‘loopt’.

Onderzoek de verschillen

Een prachtig, en door mij veel gebruikt middel, is het Enneagram. Met behulp van dit ontwikkelmodel breng je in kaart welke persoonlijkheden je in je team hebt en hoe ieder type op een andere manier in de wedstrijd zit. Je leert over elkaars verschillen, drijfveren, triggers en behoeften. Je ontdekt hoe je elkaar dwars kunt zitten en hoe je elkaar aan kunt vullen en wat misschien nog wel het belangrijkste is, het model helpt om met elkaar in gesprek te gaan over jezelf en elkaar. Door eerlijk te delen over jezelf, waar je goed in bent en wat je lastig vindt, opent de cultuur zich in jouw team en ontstaat er ruimte voor teamontwikkeling en groei van vertrouwen en verbinding.

De kracht van het verschil

Om aan verbinding te werken is het niet altijd nodig het groots aan te pakken. Op dit moment kan je in het contact met je collega kiezen voor een nieuwsgierige houding in plaats van een kritische houding. En kan je verbinding maken door uit het oordeel te blijven en door te kijken of je de ander eigenlijk wel echt begrijpt.

Het zou zomaar kunnen zijn dat degene waar je de meeste moeite mee heeft uiteindelijk precies dát in zich heeft waar jij juist niet zo goed in bent. Als het oordeel hierop wegvalt ontstaat de mogelijkheid om elkaar aan te gaan vullen en jullie krachten te bundelen.

Hopelijk inspireert dit blog tot het maken van verbinding. Heb je een vraag of reactie? Laat gerust een reactie achter via de mail.

Een mooie dag!