Management Team coaching

Een krachtige eenheid

Een stabiel managementteam vormt het fundament van een succesvolle organisatie. Het is de sleutel tot het behalen van doelen en het realiseren van een visie. Maar hoe bereik je dat? Hoe transformeer je individuele leden tot een krachtige eenheid die effectief samenwerkt en een gezamenlijk doel nastreeft? Dat is waar management team coaching om de hoek komt kijken.

 

Basis van vertrouwen en openheid

In ons management team coaching traject richten we ons in eerste instantie op het ontwikkelen van een basis van vertrouwen en openheid. Een team dat volledig op elkaar vertrouwt en open communiceert, is (veer)krachtig en wendbaar. We gaan dieper in op het begrijpen van ieders individuele persoonlijkheid met de daarbij horende kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en reflexen. Dit genereert verbinding en respect waardoor oordelen en onderlinge ergernis verdwijnen. Daarnaast bespreken we thema’s die een actuele rol spelen in de onderlinge samenwerking zodat de ruis en eventueel aanwezig onbegrip, uit de onderstroom verdwijnt.

 

Vanuit die basis van vertrouwen gaan we ons, samen met het team, richten op dat wat vorm moet krijgen binnen het team en de organisatie.

 

Beïnvloeden van de cultuur binnen de gehele organisatie

Management team coaching gaat verder dan alleen het Management team zelf, het draait om het beïnvloeden van de cultuur binnen de gehele organisatie. Met het MT als vertrekpunt en katalysator kan er een cultuur worden gecreëerd van samenwerking, betrokkenheid en groei.

Management team coaching

De Opbrengst van dit Management team coaching traject

Na een Management team coaching traject kunt u een daadkrachtig managementteam verwachten dat in staat is om samen te werken en beslissingen te nemen vanuit kracht en vertrouwen. De sfeer binnen het team zal positiever zijn, wat zich vertaalt naar een gezondere en productievere organisatie. U zult merken dat u uw organisatie vanuit een solide fundament kunt aansturen, met een duidelijke visie en effectieve strategieën.

 

Managementteam coaching is een mooie investering in uw organisatie. Het brengt een krachtige en positieve energie en een heldere koers voor de toekomst.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over uw vraag en de eventuele mogelijkheden in ons aanbod.

Het opbouwen van een stevig leiderschapsteam is de eerste cruciale stap voor de beste kans op succes.

 

Patrick Lencioni

Verder praten?