Aan de slag met teamcoaching

Ga jij aan de slag met teamcoaching?

Als je kiest voor teamcoaching bij Hart in Bedrijf betekent het dat je kiest voor maatwerk. Samen met de opdrachtgever maken wij een passend programma, afgestemd op jullie team, situatie en vraag. De insteek, aanpak en uiteindelijk vorm is sterk afhankelijk van het gewenste doel voor het team en de organisatie. Wil je aan de slag met teamcoaching, maar wil je eerst weten of teamcoaching past bij de situatie in jouw team? Lees dan hier verder.

 

Thema’s waar specifiek op gecoacht kan worden zijn

  • Bouwen aan een cultuur van vertrouwen en open communicatie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Werken met de onderstroom in het team of de organisatie

 

Het traject

Ieder traject start met een uitgebreide intake met de opdrachtgever, hierin wordt het reilen en zeilen van het team besproken en wordt het gewenste doel voor het teamcoaching traject helder met elkaar afgestemd. 

 

Nadat het doel helder is vindt er verdere verkenning plaats in de vorm van interviews met de teamleden. Dit vindt individueel of in groepsverband plaats, afhankelijk van de vraag en de samenstelling van het team.

Met de informatie uit het gewenste doel en de interviews maken wij een concreet programma voor de teamcoaching. Na akkoord gaan we met elkaar aan de slag.

 

De basis

Ieder traject bij Hart in Bedrijf begint met het bouwen van vertrouwen in het team. Waarom we dit doen? Omdat wij erin geloven dat verbinding en vertrouwen hét fundament vormen voor een gezond team en bedrijf. Als er onvoldoende onderlinge samenhang en vertrouwen is dan zal men over het algemeen niet helemaal open zijn naar elkaar toe, er ontstaat ruimte voor ruis, roddel en dit kan leiden tot ongemotiveerdheid en matige prestaties. 

 

Als je als bedrijf succesvol wilt worden dan is een gezonde basis essentieel en daarom besteden wij hier zorgvuldige aandacht aan.

 

De eerste stap: Creëren van eenheid en draagvlak

De eerste stap is het creëren van eenheid en draagvlak voor het beoogde doel met jullie team. Wij doen dit door het gesprek met elkaar aan te gaan, iedereen te horen en ruimte te geven voor zijn of haar verhaal en ervaring. Hiermee stimuleren we direct de open communicatie en nodigen we ieder teamlid uit om te praten én te luisteren. Daarmee zetten we de eerste stappen op weg naar een open en eerlijk team en een efficiënte samenwerking.

De gesprekssessies zijn doelgericht en met een open cultuur, waarin iedereen uitgenodigd wordt om zich uit te spreken en waarin iedereen gehoord en gerespecteerd wordt, ook als de meningen anders of tegendraads zijn.

Teamcoaching

Open gespreksvoering

Open gespreksvoering, onder begeleiding van de teamcoach, zullen als rode draad door het gehele traject heenlopen. We kunnen deze oefening op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gebruiken. In het open gesprek wordt over het algemeen de spelende teamdynamiek zichtbaar en kan er ‘in het moment’ actief ingespeeld worden op onderlinge verbale en non-verbale interacties. Hierdoor ontstaat een lerende en reflecterende omgeving waarin feedback geven, eerlijkheid, open en actief luisteren en hoe om te gaan met verschillende meningen allemaal een plek krijgen.

 

Al doende ontwikkelt men zich naar een hoger niveau.

 

Constructief conflict

We zoeken het conflict niet op, maar gaan de confrontatie ook niet uit de weg. Want als je op tafel wilt krijgen wat er in de onderstroom speelt in jouw team….. dan moet het soms ook even botsen. Maar altijd met het doel voor ogen om meer samenhang en veiligheid tot stand te brengen wat uiteindelijk zal leiden tot het kunnen uitwerken van een constructief conflict, commitment, motivatie en resultaat.

 

Actieve werkvormen

Naast de open gespreksvoering zetten wij passende en effectieve werkvormen in om tot inzicht en leren te komen. Eén van de werkvormen die wij met regelmatig én met succes toepassen, is ‘Over de streep’. Deze werkvorm is een actieve en objectieve werkvorm om ingewikkelde thema’s binnen het team ‘op de tafel’ en bespreekbaar te krijgen.

 

Na deze eerste stap met het team en de leidinggevende onderzoeken we of er voldoende in beweging is gebracht of dat we de reis met elkaar verder vervolgen.

 

Thena’s waar je ons voor kunt inzetten zijn:

  • Meer eenheid en verbinding brengen tussen het team en de bedoeling (output) van het team
  • De intrinsieke motivatie van het team verhogen
  • Verhogen van de positiviteit en energie in het team
  • Een goede balans brengen tussen de informele cultuur en professionaliteit
  • Eigenaarschap en pro-activiteit aanspreken en verhogen in het team
  • De onderstroom ‘boven water krijgen’
  • Leiderschap coaching voor het krachtig en authentiek aansturen van je team

 

Wil je weten wat teamcoaching je concreet oplevert? Lees dan verder onder het groene blok.

“Vergeet nooit dat teamwork begint bij het opbouwen van vertrouwen.

De enige manier om dat te doen is om de behoefte aan onkwetsbaarheid los te laten.”

 

Patrick Lencioni

Neem direct contact op!

Wat levert teamcoaching op?

Teamcoaching is een investering die zich terugbetaalt in meer werkplezier, meer efficiëntie, minder gedoe en bovengemiddeld resultaat. De rol van ons is om de leidinggevende te ontzorgen en om samen tot een manier van werken te komen waarbij er ontspannen en enthousiast wordt samengewerkt.

 

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar onze ervaring is dat kleine veranderingen een groot effect hebben op teamflow en prestaties.

 

Samenwerking

Bij grotere opdrachten werkt Hart in Bedrijf samen met professionele partners. Daarover vind je hier meer informatie.

 

We kijken uit naar een mooie en inspirerende samenwerking!

 

Wil je aan de slag met teamcoaching? Neem dan hier contact met ons op.